Rola przedszkola w życiu dziecka

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać jak intensywnie rozwija się dziecko w pierwszych latach swego życia. Jest to okres, podczas którego m.in. kształtuje się szereg możliwości fizycznych, intelektualnych i społecznych. Dlatego bardzo ważne jest aby dziecko jak najwcześniej miało umożliwiony dostęp do wychowania przedszkolnego. W Polsce wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od trzeciego roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole. Bardzo korzystna dla rozwoju jest sytuacja, gdy już trzyletnie dziecko.

Adaptacja dzieci w przedszkolu

Po ukończeniu trzeciego roku życia znaczna liczba dzieci zaczyna uczęszczać do przedszkola. Jest to stresujący moment zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, Rodzice odprowadzają malca do przedszkola patrząc jak on rozpacza. Są przekonani, że tak trzeba, gdyż dziecko wiele skorzysta. Jeżeli jednak rozpacz trwa dłużej, zaczynają mieć wątpliwości, a nawet rezygnują z posyłania dziecka do przedszkola. W jaki sposób zatem zmniejszyć stres przystosowania dziecka do przedszkola?