Rola przedszkola w życiu dziecka

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać jak intensywnie rozwija się dziecko w pierwszych latach swego życia. Jest to okres, podczas którego m.in. kształtuje się szereg możliwości fizycznych, intelektualnych i społecznych. Dlatego bardzo ważne jest aby dziecko jak najwcześniej miało umożliwiony dostęp do wychowania przedszkolnego. W Polsce wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od trzeciego roku życia do momentu podjęcia nauki w szkole. Bardzo korzystna dla rozwoju jest sytuacja, gdy już trzyletnie dziecko.

1 2 5 6