Baśniowa Kraina

Logo Baśniowa Kraina

Logo Baśniowa Kraina

WIZJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BAŚNIOWA KRAINA” W TŁUSZCZU

Jesteśmy placówką pracującą w oparciu o Program edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole” uwzględniający możliwości rozwojowe każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie (na miarę swoich możliwości) rozpoczynają z sukcesem i bez stresu naukę w szkole. Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy przy współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływanie przedszkola i domu są skoordynowane, rodzice mają znaczny wpływ na działalność przedszkola, a przedszkole wspomaga procesy rozwojowe dzieci.

Pracownicy naszej placówki podnoszą systematycznie swoją wiedzę i umiejętności w celu zapewniania pełnej realizacji programu rozwoju dzieci oraz do potrzeb i oczekiwań swoich klientów – dzieci i rodziców. Baza jaką dysponujemy w pełni umożliwia nam realizację planów pracy   z dzieckiem oraz prowadzenie szerokiej gamy zajęć dodatkowych. Ściśle współpracujemy z instytucjami działającymi na rzecz i dla dobra dziecka. Nasze Przedszkole posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę, co sprzyja realizacji działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych z uwzględnieniem indywidualnych możliwości wychowanków. Dzięki systematycznemu diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań dzieci, rodziców i nauczycieli oraz dobrej współpracy ze środowiskiem rodzinnym i lokalnych, realizowany przez nasze przedszkole program pracy dydaktyczno-wychowawczej gwarantuje bezstresowe przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze i bezpiecznie.
Nasi wychowankowie wyposażani są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
Każdy wychowanek osiąga sukces na miar swoich możliwości.

MISJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO „BAŚNIOWA KRAINA” W TŁUSZCZU

         Jesteśmy placówką publiczną działającą od 1983 r. Specjalizujemy się w wychowywaniu i nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym.

Kochamy nasze dzieci takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.Naczelnym celem naszego przedszkola jest dążenie do wszechstronnego rozwoju dziecka w oparciu o uniwersalne wartości: dobro, miłość i piękno.Wyróżnia nas: życzliwa, ciepła i rodzinna atmosfera, profesjonalizm w pracy i otwartość do współpracy z rodzicami.

  •  Zapewniamy wszechstronny rozwój dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb.
  • Tworzymy warunki indywidualnej drogi rozwoju dziecka, by mogło się harmonijnie , wszechstronnie rozwijać zgodnie z osobistymi potrzebami  i możliwościami: każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, każdemu będziemy pomagać by mogło osiągnąć sukces.
  •  Zapewniamy każdemu dziecku rozwój jego talentów i zdolności.
  • Uczymy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspakajamy naturalną ciekawość otaczającego świata oraz radzenia sobie z trudnościami.