Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu finansowane przez gminę:

  •  język angielski 1 x w tygodniu   dla każdej grupy
  • rytmika 1 x w tygodniu dla każdej grupy
  • logopedia dla dzieci pięcioletnich
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci pięcioletnich