Ramowy rozkład dnia

Grupy młodsze

 

7.00 – 8.00 – zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8.00 – 8.30 – dowolne zabawy podejmowane przez dzieci

8.30 – 8.40 – zabawa ruchowa

8.40 – 9.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów

9.30 – 10.00 – zajęcie dydaktyczne w sali lub ogrodzie

10.00 – 11.30 – pobyt  w ogrodzie; spacery i wycieczki, czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)

11.30 – 11.40 – zabawa ruchowa

11.40 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe

12.30 – 14.15 – odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek, czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie, toaleta)

14.15 – 14.25 – zabawa ruchowa

14.25 – 14.45 – podwieczorek

14.45 – 17.00 – swobodna zabawa kącikach zainteresowań lub ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci do domów.

 

 Grupy starsze

 

7.00 – 8.00 – zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, , przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi

8.00 – 8.30 – zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. Praca indywidualna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, gry i zabawy rozwijające uzdolnienia dzieci.

8.30 – 8.40 – zabawa ruchowa

8.40 – 9.30 – przygotowanie do śniadania, śniadanie, mycie zębów

9.30 – 10.20 – zajęcie dydaktyczne w sali lub ogrodzie z całą grupą lub w zespołach

10.20 – 11.30 – pobyt  w ogrodzie; spacery i wycieczki, czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie)

11.30 – 11.40 – zabawy ruchowe prowadzone z całą grupą

11.40 – 12.30 – przygotowanie do obiadu, obiad, czynności samoobsługowe

12.30 – 13.00 – odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela, słuchanie muzyki relaksacyjnej lub bajek

13.00 – 14.20 – zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, zajęcia dodatkowe

14.20 – 14.35 – zabawa ruchowa

14.35 – 15.00 – podwieczorek

15.00 – 17.00 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci do domów.