Sposoby wspierania w rozwoju – Dziecko zdolne

Nauczycielu:

 • wzmacniaj wiarę w siebie, poczucie własnej wartości – zachęca to dziecko do wyznaczania celów i osiągnięć,
 • dostarczaj przekonania, że dziecko jest wartościowe jako osoba, a nie tylko ze względu na jego zdolności,
 • rozbudzaj ciekawość poznawczą,
 • zachęcaj do samodzielnego myślenia i wyrażania swoich myśli, odmiennych sądów, opinii,
 • dostrzegaj zainteresowania, pomysły i wytwory,
 • zostawiaj rozsądną swobodę – samodzielność, możliwość manipulacji, eksperymentowania,
 • stawiaj pytania otwarte, na które można dać więcej niż jedną poprawną odpowiedź,
 • wspomagaj docieranie do informacji, wskazuj dodatkowo źródła wiedzy,
 • ucz współpracy w grupie, cieszenia się także z grupowych osiągnięć, a nie tylko z indywidualnego sukcesu,
 • uwrażliwiaj, ucz tolerancji, zrozumienia dla słabszych uczniów z mniejszymi możliwościami, pokazując ich inne mocne strony,
 • zachęcaj do korzystania z zajęć nieobowiązkowych w celu rozwijania zainteresowań i zdolności.