Pół dnia słońca, pół dnia deszczu, ale... udało się! Świetny program, dobra organizacja i niezwykły klimat miejsca wpłynęły na sukces tegorocznych dożynek powiatowo-gminnych...

13 sierpnia przy pomniku Obrońców Ojczyzny 1920 roku odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską obronę Warszawy przed bolszewikami 96 lat temu. Uroczystość rozpoczęła się ...

To już tradycja, że co roku w godzinę wybuchu Powstania Warszawskiego, mieszkańcy i samorządowcy Tłuszcza gromadzą się przy pomniku Żołnierzy 32 pułku piechoty Armii Krajowej obwodu Radzymin...

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk oraz Skarbnik Gminy Halina Kusak dnia 21 lipca 2016 podpisali umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika....

W ostatnich dniach wygląd przepływającej przez naszą gminę rzeki Cienkiej uległ diametralnej zmianie. Porastające jeszcze kilka tygodni temu bujną roślinnością koryto rzeki zostało wykoszone na całym przebiegu w naszej gminie. Część odcinka Cienkiej ...

Wszystkim zainteresowanym mieszkańcom przedstawiamy informację Burmistrza dotyczącą oczyszczalni ścieków znajdującej się przy ulicy Wiejskiej w Tłuszczu.

Kolejne zadanie inwestycyjne zaplanowane na ten rok zostało zrealizowane. Firma US-BRUK Grzegorz Kruk wykonała przebudowę ulicy Kolejowej w Tłuszczu na odcinku od ulicy Prusa do ulicy Słowackiego. Prace polegały na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej.

Mali mieszkańcy naszej Gminy mogą cieszyć się nowymi placami zabaw, a ci więksi urządzeniami fitness, w które zostały wyposażone miejsca zabaw dla dzieci.

Trwa realizacja zadania pod nazwą "Modernizacja ul. Zakrzewie w Tłuszczu". Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego...

Okres wakacyjny to doskonały czas, aby przeprowadzić remonty w placówkach oświatowych. Nie inaczej jest w Gminie Tłuszcz. Kilka takich inwestycji zaplanowano na 2016 rok.

W miejscowości Jasienica zakończono trzy kolejne zadania inwestycyjne zaplanowane na ten rok. Ulice Lipowa, Mickiewicza i Słoneczna zostały przebudowane, a użytkownicy tych dróg mogą cieszyć się nową nakładką asfaltową...

Zgodnie z art.  14a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu....