Informujemy, że termin składania deklaracji o przystąpieniu do projektu dot. ograniczenia emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Tłuszcz poprzez modernizację indywidualnych kotłowni...

Klub Wolontariatu działa w Gimnazjum od października 2009r. Jako motto swoich działań uczniowie wybrali słowa Jana Pawła II: ...

Strażacy ochotnicy – ratują dobytek podczas pożaru czy powodzi. Aby wciąż mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia.

W dniu 17 Stycznia, odbyło się spotkanie z lokalnymi Przedsiębiorcami, podczas którego, Burmistrz oraz Jego Zastępca mieli okazję zapoznać się z pomysłami...

Plebiscyt ma na celu uhonorowanie i nagrodzenie najbardziej aktywnych Pań z terenu Gminy Tłuszcz w pięciu kategoriach...

Szkoła powinna dysponować wyposażeniem i pomieszczeniami odpowiednimi do właściwego procesu kształcenia, wychowania i opieki. Dzięki temu wzrasta...

Dnia 28 grudnia 2016r. Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą "Modernizacja energetyczna budynków...

Dnia 21 grudnia 2016r. na hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyło się spotkanie świąteczne...

We wtorek, 20 grudnia 2016r. podczas XVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu harcerze z hufca ZHP w Tłuszczu, uczniowie tłuszczańskiego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu oraz komendant hufca Pani Danuta Sieradzka przekazali na ...

W czwartek, 15 grudnia 2016r. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu odbyła się bardzo ciekawa konferencja dla rodziców i nauczycieli pt. "Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego - aspekty teoretyczne i ...

Wczoraj, 6 grudnia w siedzibie Klubu Integracji Społecznej odbyło się spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Spotkanie poprowadził pan Andrzej Rybus...

"Prawo o ruchu drogowym musisz znać, By już nigdy podróży się nie bać!"