Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2015r.

Realizacja inwestycji 2015 r.


1. BUDOWA CHODNIKA W M. BIAŁKI GMINA TŁUSZCZ 

 

 

 

Zadanie zrealizowane przez Powiat Wołomiński w ramach podpisanego porozumienia o udzieleniu
dotacji celowej na budowę chodnika.
Roboty zostały zakończone.

Koszt 100 000,00 zł


2. WYKONANIE CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO W GRABOWIE (Fundusz Sołecki Grabów)

Zadanie zrealizowane.

Całkowity koszt 27 300,00 zł


3. BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ WSI JADWININ (Fundusz Sołecki Jadwinin 7 955,72)

Zadanie zrealizowane.

Całkowity koszt 7 397,84 zł


4. BUDOWA ODCINKA DROGI OD RONDA KURY DO OŁDAKI- BALCERY

Gmina pozyskała dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 100 000,00 zł. Dodatkowo 10 654,56 zł to środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kury.
Całkowity koszt inwestycji : 148 600,78 zł.


5. PRZEDŁUŻENIE CHODNIKA POŁOŻONEGO WE WSI ŁYSOBYKI (Fundusz Sołecki Łysobyki)

Zadanie zrealizowane.

Całkowity koszt 6 188,75 zł


6. WYKONANIE PROJEKTU ŁĄCZNIKA UL. WIERZBOWEJ, RZEMIEŚLNICZEJ I SASANKI W TŁUSZCZU

Uzyskano Decyzję pozwolenie na budowę.

Projekt został wykonany.

Całkowity koszt 34 932,00 zł


7. BUDOWA CHODNIKA UL. PRUSA W TŁUSZCZU

Zrealizowano. Budowa  zakończona.

Całkowity koszt inwestycji 47 724,00 zł.


8. BUDOWA CHODNIKA W M. DZIĘCIOŁY UL. IRYSOWA

Zrealizowano. Budowa  zakończona.

Całkowity koszt inwestycji 17 074,86 zł.


9. BUDOWA CHODNIKA JASIENICA UL. WIŚNIOWA

Zrealizowano. Budowa zakończona.

Całkowity koszt 40 856,91 zł


10. MODERNIZACJA UL. PRZEJAZDOWEJ W TŁUSZCZU

Zreralizowano. Modernizacja zakończona.

Całkowity koszt 50 410,84 zł


11. ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH (Fundusz Sołecki Szczepanek)

Zadanie zrealizowane.

Całkowity koszt 9 766,20 zł


12. DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ SUW W M. ŁYSOBYKI

Zadanie zrealizowane w latach 2014 - 2015.
Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Zakończone

Koszt zadania w 2015 roku - 1 150 000,00 zł


13. DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU CHRZĘSNE
UL. MYŚLIWIECKA, ZŁOTA, SREBRNA, PLATYNOWA

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla ZGKiM. Zadanie zakończone - zrealizowane przez  ZGKiM.
W ramach przekazanych środków wykonany został odcinek sieci wodociągowej w ul. Myśliwieckiej.

Koszt 49 000,00 zł


14. DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU W POSTOLISKACH

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla ZGKiM. Zadanie zakończone - zrealizowane przez  ZGKiM.
W ramach przekazanych środków wykonany został odcinek sieci wodociągowej w ul. Myśliwieckiej.

Koszt 20 000,00 zł
 


15. DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ WODOCIĄGU PRZY UL. JADOWSKIEJ
(Fundusz Sołecki Postoliska 5 468,20)

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla ZGKiM.

Zadanie zakończone - zrealizowane przez  ZGKiM. Koszt 5 468,20 zł


16. DOTACJA CELOWA DLA ZGKiM NA BUDOWĘ ZDROJÓW ULICZNYCH: WÓLKA KOZŁOWSKA 2 SZT (W TYM MOCZYDŁO), KOZŁY 1 SZT, JARZĘBIA ŁĄKA 1 SZT

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla ZGKiM.

Zadanie zakończone - zrealizowane  przez  ZGKiM. Koszt 24 000,00 zł


17. DOTACLA CELOWA DLA ZGKIM NA BUDOWĘ ZDROJU ULICZNEGO PRZY UL. NORWIDA W TŁUSZCZU

Podpisano umowę o udzielenie dotacji dla ZGKiM.

Zadanie zakończone - zrealizowane  przez  ZGKiM. Koszt 5 000,00 zł


18. DOTACJA CELOWA DLA ZGKIM NA UZUPELNIENIE I MODERNIZACJĘ
SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE TŁUSZCZ.

Zadanie zakończone - zrealizowane przez  ZGKiM. W ramach przekazanych środków ZGKiM wykonanał odcinki sieci wodociągowej: w rejonie ul.Klonowej oraz w ulicy Zaściankowej w Tłuszczu i m. Kozły.

Koszt 36 000,00 zł


19. DOFINANSOWANIE Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO OZNAKOWANEGO DLA KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI Z PRZEZNACZENIEM DLA KOMISARIATU POLICJI W TŁUSZCZU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WOŁOMINIE.

Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji na kwotę 19 000,00 zł


20. DOFINANSOWANIE ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU RATOWNICZEGO DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA JEDNOSTKI RATOWNICZO- GAŚNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOŁOMINIE.

Podpisano porozumienie o udzieleniu dotacji na kwotę 10 000,00 zł


21. WYKONANIE OŚWIETLENIA PLACU ZABAW W WÓLCE KOZŁOWSKIEJ (Fundusz Sołecki Wólka Kozłowska)

Koszt 5 000,00 zł


22. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI RYSIE

Koszt 20 000,00 zł


23. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.KASPROWICZA W TŁUSZCZU

Koszt 11 000,00 zł


24. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL.RATUSZOWEJ W TŁUSZCZU
Koszt 18 000,00 zł


25. UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICA ŁĄKOWA W TŁUSZCZU

 Koszt 3 000,00 zł


26. BUDOWA OŚWIETLENIA JASIENICA UL. KACZA

Koszt 10 000,00 zł


27. UZUPEŁNIENIE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W JASIENICY W ULICACH: CMENTARNA, KORCZAKA, POZIOMKOWA I PARKOWA

Koszt 11 740,00 zł


28. WYKONANIE OŚWIETLENIA NA PRZYSTANKU PKS W JARZĘBIEJ ŁĄCEKoszt 5 000,00 zł


29. KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW NA PIEŃCZYŹNIE (Fundusz Sołecki Białki 3 000,00 zł)Koszt 9 000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki Białki 3 000,00 zł.


30. BUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BRZEZINÓW (Fundusz Sołecki Brzezinów)Wartość robót 9.503,13 zł


31. URZĄDZENIE PLACU ZABAW JAŹWIE   (Fundusz Sołecki Jaźwie)Wartość robót 16.703,57 zł, w tym Fundusz Sołecki Jaźwie 8 730,17 zł


32. BUDOWA I ZAKUP URZĄDZEŃ NA PLAC ZABAW GRABÓWWartość robót 7.011,00 zł


33. BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI KOZŁY (Fundusz Sołecki Kozły)Wartość robót 16 500,00 zł


34. MODERNIZACJA PLACU ZABAW OS. SŁONECZNA

Wartość robót 7.648,00 zł


35. WYKONANIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ NA DZIAŁCE PRZY PLACU ZABAW
W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE (Fundusz sołecki Chrzęsne)


Wartość robót 23.400,00 zł


36. BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Fundusz sołecki Mokra Wieś)

Wartość robót 4.784,70 zł


37. ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
TZW. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA (Fundusz Sołecki Białki)


Wartość robót 10.298,30 zł


38. ZAKUP URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ NA PLAC ZABAW I REKREACJI (Fundusz Sołecki Wagan)Wartość robót 4.483,35 zł


39. ZAKUP URZĄDZEŃ FITNESS ZEWNĘTRZNYCH (Fundusz Sołecki Szymanówek)Wartość robót 6.531,30 zł