Aktualności

18 października 2018

W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe chodniki wraz ze zjazdami oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją istniejących odcinków. Oprócz tego...

17 października 2018

W ostatnim czasie Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk kilkukrotnie spotkał się z przedstawicielami PKP oraz projektantami w celu prac nad koncepcją budowy wiaduktu kolejowego w ciągu...

4 października 2018

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” w kwocie...