Ważne telefony

Komisariat Policji
Tłuszcz
tel.: (+48) 29 757 30 07, 29 757 30 49
fax: (+48) 29 757 31 85