Wersja graficzna

Ważne telefony

Biblioteka Publiczna w Tłuszczu
 ul. Tadeusza Kościuszki 7, 05-240 Tłuszcz
 tel.: 29 757 38 50
Biuro napraw telefonów
 tel.: 22 787 10 71
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
 ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
 tel.: 29 757 31 34
Centrum medyczne Rajmedica
 ul. Warszawska 11, 05-240 Tłuszcz
 tel.: 29 742 01 17
Centrum Usług Wspólnych
 ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
 tel.: (+48) 29 757 22 14
Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich
 tel.: 800 676 676
Komisariat Policji
 Tłuszcz
 tel.: (+48) 29 757 30 07, 29 757 30 49
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Bios" s.c.
 ul. Powstańców 27, 05-240 Tłuszcz
 tel.: (+48) 29 757 30 04
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Postoliskach
 tel.: (+48) 29 757 32 18
Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
 tel.: 29 757 32 40