Stowarzyszenie Piętczyzna - Białki

Stowarzyszenie Piętczyzna - Białki

Białki 42 a

05-240 Tłuszcz

email: s.pietczyzna.bialki@gmail.com

Regon 3606080464

NIP 1251630093

KRS 0000537930

Prezes - Martyna Czerwińska

Sekretarz - Siwak Hanna

Skarbnik - Groszek Urszula

Cele Stowarzyszenia: działanie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich; wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych; propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością; inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych; wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup bezrobotnych i młodzieży; działalność pożytku publicznego nieodpłatnie na rzecz środowiska wiejskiego; umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki; wspieranie idei integracji europejskiej.