Ważniejsze inwestycje zrealizowane w 2016r.

Realizacja inwestycji 2016 r.


1. Rozbudowa Zespołu Szkół w Postoliskach o funkcję przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Wrzosowej i Stokrotki w Tłuszczu

 

 

 

Koszt: 49 476,75zł

 


3. Rozbudowa placu zabaw w Jasienicy

 

 

Koszt:23 677,00 zł


4. Dostawa urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Jaźwie

 

 

Koszt:6 912,60 zł


5. Dostawa urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Rysie

 

 

Koszt:3 308,70 zł


6. Dostawa urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Szymanówek

 

Koszt:8 702,25 zł


7. Dostawa urządzeń fitness na plac zabaw w miejscowości Mokra Wieś

 

Koszt:2 097,15 zł


8. Budowa placu zabaw w miejscowości Wilczeniec

 

Koszt:22 840,00 zł


9. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinów

 

 

Koszt:12 753,40 zł


10. Budowa boiska do siatkówki plażowej na osiedlu Długa w Tłuszczu

 

 

Koszt: 10 693,62 zł


11. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Tłuszczu

 

 

 

 


12. Wykonanie przystanku komunikacyjnego w Wólce Kozłowskiej

 

 

 

 


13. Przebudowa skrzyżowania ulic Starowiejskiej i Aksamitnej w Postoliskach

 

 

 


14. Modernizacja fragmentu ulicy Zakrzewie w Tłuszczu

 

 

 

 

 


15. Przebudowa ulicy Lipowej w Jasienicy

 

 


16. Przebudowa ulicy Słonecznej w Jasienicy

 

 

 


17. Przebudowa ulicy Mickiewicza w Jasienicy

 

 

 


18. Dalsze ułożenie chodnika w miejscowości Jadwinin

 

 


19. Przebudowa ulicy Kolejowej w Tłuszczu

 

 

 


20. Budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Jasienicy

 

 

 

 


21. Budowa drogi gminnej Kury-Ołdaki