Reforma Oświatowa w Gminie Tłuszcz

23 stycznia 2017
Reforma Oświatowa w Gminie Tłuszcz

Reforma Oświatowa w Gminie Tłuszcz

Reforma Oświaty zakłada likwidację gimnazjów, przekształcenie obecnych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie , stworzenie czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników oraz szkół branżowych (pierwszego stopnia- trzyletnich, drugiego stopnia- dwuletnich).

Urząd Miasta jako organ prowadzący przygotowuje się do tej reformy.

Burmistrz, 4 listopada 2016 roku, zarządzeniem powołał zespół ds. wdrożenia reformy oświatowej, na terenie Gminy Tłuszcz. W skład zespołu wchodzą:

1.       Waldemar Banaszek- zastępca Burmistrza- przewodniczący zespołu

2.       Jadwiga Gizińska- dryrektor ZOPO – członek zespołu

3.       Anna Rychta- dyrektor Gimnazjum w Tłuszczu- członek zespołu

4.       Beata Dzięcioł- dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuszczu- członek zespołu

Do zadań zespołu należy zdiagnozowanie potrzeb szkół związanych z reformą oświatową oraz opracowanie koncepcji optymalnej organizacji szkół na terenie Gminy Tłuszcz.

Zespół zaplanował przeprowadzenie wszechstronnych analiz i wizji lokalnych, które pozwolą na opracowanie  planu wprowadzenia  gruntownych zmian oświatowych, tak aby  przejście na nowy system odbyło się profesjonalnie i   najmniej dotkliwie dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.

W Gminie Tłuszcz, działa  sześć Zespołów Szkół (Kozły, Stryjki, Miąse, Jasienica, Mokra Wieś  i Postoliska), jedna Szkoła Podstawowa (Tłuszcz), Przedszkole i Gimnazjum (Tłuszcz).

Od 1 Września 2017 roku,  Zespoły Szkół na terenie naszej gminy zostaną przekształcone w  ośmioletnie Szkoły Podstawowe   z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu, będzie ośmioletnią szkołą podstawową. Natomiast Gimnazjum w Tłuszczu, zostanie przekształcone  w ośmioletnią Szkołę Podstawową z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi. Drugie i trzecie klasy gimnazjum do ukończenia trzeciego etapu edukacyjnego będą realizować obowiązek szkolny w dotychczasowym budynku szkolnym.

Proponowana przez MEN zmiana struktury szkolnej od września 2017 roku, pociąga za sobą konieczność wprowadzenia zmian obwodów szkół. Objęte nią  będą tylko szkoły w Tłuszczu. Do nowopowstałej Szkoły Podstawowej (obecne Gimnazjum) będą uczęszczać uczniowie z osiedli: Borki, Norwida-Klonowa, Kolejowa,  Moczydła i Konary, natomiast uczniowie z pozostałych terenów Tłuszcza i osiedla Górki będą uczęszczać do Szkoły Podstawowej  im.  Jana Pawła II. Zmiana obwodu pomoże nie tylko rozwiązać problem przepełnienia dotychczasowej szkoły podstawowej w Tłuszczu, ale również będzie udogodnieniem dla dzieci rodziców zamieszkujących tereny ww. osiedli.  Co więcej wzrośnie komfort i bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły z powodu braku konieczności przekraczania torów kolejowych. Ponadto w nowej szkole klasy będą mniej liczne. W okresie przejściowym, zaplanowano, dla klas I-III dwuzmianowość. Po wygaśnięciu gimnazjum wszystkie dzieci będą uczyły się w systemie jednozmianowym, co wpłynie na efektywniejsze nauczanie i umożliwi udział w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Nowo powstała szkoła będzie przyjazna dla wszystkich dzieci. Dostosowane zostaną sale lekcyjne, ławki i krzesła, zakupione nowe pomoce dydaktyczne oraz kąciki edukacyjne. Szkoła zapewni również obiady dla chętnych dzieci, będzie funkcjonowała stołówka, w której dzieci będą mogły zjeść ciepły posiłek na takich samych zasadach, jak uczniowie w innych placówkach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców zapewniona zostanie świetlica szkolna.

 

Dużym wyzwaniem  będzie  zagospodarowanie i ogrodzenie placu przyszkolnego, w taki sposób, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo i ograniczyć kontakt z uczniami z Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego (Liceum, Technikum).

 

O przebiegu kolejnych etapów prac nad wdrożeniem reformy w Gminie Tłuszcz, będziemy informować na bieżąco. Uruchamiamy serwis informacyjny dla rodziców, dyrektorów, nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, nr telefonu: 728-533-110. Możecie Państwo, przekazywać uwagi dotyczące reformy- nurtujące Was problemy, obawy, opinie. Dzięki temu, będziemy mogli na bieżąco monitorować wprowadzanie zmian w oświacie, wspierać Państwa i wspólnie poszukiwać sposobów rozwiązywania problemów.

 

Urząd Miasta