Wersja graficzna

System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami

 

"System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim" dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 

   Celem projektu jest stworzenie na terenie Powiatu Wołomińskiego nowoczesnego system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w postaci syren alarmowych z możliwością nadawania komunikatów głosowych w celu adaptacji do zmian klimatu. Efektem projektu będzie zapewnienie ochrony przed potencjalnymi skutkami katastrof naturalnych. System Wczesnego Ostrzegania będzie wykorzystywany prewencyjnie w przypadku wykrycia również innych zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia ludzi na terenie powiatu min. wystąpienia klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń chemicznych, promieniotwórczych, zakażeń biologicznych, pożarów, powodzi itp.  Ponadto system stworzony na terenie powiatu będzie zintegrowany z wojewódzkim systemem ostrzegania i alarmowania.

Całkowita wartość projektu: 1 358 579,28 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich:  820 963,98 PLN