Tłuszczańskie Stowarzyszenie Motór

Stowarzyszenie powstało 21.06.2017 r.

 

Celem stowarzyszenia jest:

-  integracja osób zainteresowanych motoryzacją,

- gromadzeniem i utrwalaniem historycznych pamiątek motoryzacyjnych,

- poszerzanie wiedzy o motoryzacji,

- promowaniem zdrowego stylu życia,

- aktywnego wypoczynku,

- doskonalenie techniki prowadzenia motocykla oraz samochodu,

- krzewienie bezpiecznego ruchu drogowego ratownictwa medycznego, turystyki, rekreacji i krajoznastwa.

 

Władze Stowarzyszenia:

Prezes Robert Świderski

 

 

Siedziba Stowarzyszejnia:

Tłuszcz ul. Młodzieńcza 36

05-240 Tłuszcz
Tel.: 733 339 160

E-mail: motortluszcz@gmail.com

Facebook : Tłuszczańskie Stowarzyszenie Motór