Budowa targowiska miejskiego w Tłuszczu

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 000 000 zł

Koszty kwalifikowane –1 571 000,00 zł

W ramach projektu zostanie wybudowane targowisko miejskie „Mój Rynek“ w Tłuszczu, w skład którego wejdą: hala handlowa, powierzchnie utwardzone pod stoiska handlowe, drogi dojazdowe i parkingi oraz sanitariaty. Teren targowiska zostanie wyposażony w kanalizację sanitarną, sieć wodociągową i oświetlenie.

Termin realizacji – jesień 2018 roku

 Plakat