Spacer badawczy

Spacer badawczy w ramach prac nad opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuszcz na lata 2018-2023”

W dniu 05.04.2018 r. w ramach prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji w Gminie Tłuszcz, odbył się spacer badawczy, którego celem było nie tylko zidentyfikowanie obszarów na terenie Gminy, które wymagają interwencji z powodu stagnacji i braku możliwości rozwoju, ale także rozpoznanie najbardziej dotkliwych problemów społecznych, nurtujących mieszkańców zamieszkujących obszary wymagające wsparcia. W spacerze uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Tłuszczu i lokalnej społeczności oraz osoby zaangażowane w powstawanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

W ramach Spaceru Badawczego dokonano wizji lokalnej na terenie Gminy Tłuszcz, szczególnie w tych miejscach, które służą wszystkim mieszkańcom gminy, a które wymagają interwencji i przeprowadzenia koniecznych prac inwestycyjnych.

Plakat

Plakat

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat 

 Plakat