Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Urzędu Miejskiego w Tłuszczu
Sebastian Kępka

e-mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • Art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)
  • Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Tłuszcza z dnia 25 maja 2018 r w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu.