Inwestycje Gminne - Aktualności

18 października 2018

W ramach inwestycji wybudowane zostały nowe chodniki wraz ze zjazdami oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją istniejących odcinków. Oprócz tego...

17 października 2018

Roboty budowlane przewidują wykonanie nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ciągu...

17 października 2018

W środę 10 października odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Tegoroczne rozpoczęcie było wyjątkowe, bowiem połączone z uroczystym otwarciem klubu Senior +. W ramach tego...

16 października 2018

Prace przewidują wykonanie nakładki bitumicznej na ulicy...

16 października 2018

15 października Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Moniką Konarską działającą
z upoważnienia Skarbnik Gminy Tłuszcz podpisali umowę z Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego...

15 października 2018

Roboty budowlane przewidują wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku ok.250mb ulicy Spacerowej...

15 października 2018

Trwa budowa odcinków sieci wodociągowej o długości 2 803,00 m w miejscowości Pólko w ul. Perłowej, Kasztanowej, Turystycznej i Piwnej oraz w miejscowości...

15 października 2018

 Gmina Tłuszcz pozyskała dofinansowanie na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w Zespole Szkół w Jasienicy i w Zespole Szkól w Postoliskach...

12 października 2018

Roboty budowlane przewidują budowę drogi gminnej ulicy Zasobnej w msc. Chrzęsne od km 0+015 do km 0+075...

5 października 2018

Roboty budowlane przewidują wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Kolejowej
w Tłuszczu...