OZE w Zielonce i w Tłuszczu

 

W załączeniu przedstawiamy koszty poszczególnych instalacji OZE ( z 8% podatkiem VAT)

 Rodzaj instalacji

koszt brutto instalacji

wkład własny mieszkańca

Model instalacji

(Producent Viessmann)

Solar A

11043,84

4073,35

Vitosol 200-FM SV2F 2,3

2 panele, pow. 4.6 m2

Solar B

12889,56

4754,23

Vitosol 200-FM SV2F 2,3

3 panele, pow. 6,9 m2

Solar C

15783,96

5821,93

Vitosol 200-FM SV2F 2,3

4 panele, pow. 9,2 m2

PV

12487,80

4606,03

Vitovolt 300 P270 MB

Instalacja o mocy 2 kWp

Pompa ciepła

12623,88

4656,23

Vitocal 161-A WWKS 141.A02

Kocioł na biomasę (pellet)

22485,36

8294,01

Easypell 20 KW

 


 

Spotkanie dla mieszkańców ws. instalacji OZE

Zapraszamy uczestników projektu pn. "OZE w Zielonce i w Tłuszczu" na spotkanie dot. realizacji projektu.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli firmy Sanito Sp. z o. o. odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ul. Kościelna 1 – hala sportowa.

 W ramach inwestycji zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie Gminy Tłuszcz i Miasta Zielonka: 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane na terenie Gminy Tłuszcz w ramach projektu wyniesie 997.

Podkreślamy, iż celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Zielonka oraz Gminy Tłuszcz, natomiast celem szczegółowym - zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

29-05-2018


  • Cele projektu: OZE W ZIELONCE I TŁUSZCZU
     
  • planowane efekty: W ramach projektu zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie gminy Tłuszcz: 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172, w tym na terenie Gminy Tłuszcz 997 instalacji.

                Realizacja 2017 – 2018

  • całkowitą wartość projektu: 15 916 047,83 zł.

 

  • wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 9 999 912,62 zł


Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020