Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie EBOI

Adres elektronicznej skrzynki podawczej : https://tluszcz.eboi.pl/

 

  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza w systemie EPUAP
      

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu instytucji mieszczącej się przy ul. Warszawskiej 10  w  Tłuszczu na następujących nośnikach danych:
a. Pamięć flash
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD-RW, DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC, DOCX, RTF, ODT
- XLS, XLSX, ODS
- CSV
- TXT
- GIF, TIF, BMP, JPG
- PDF
- ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) w Instytucji uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Aby skorzystać z usług Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy się zarejestrować i zalogować. Ponadto warunkiem wysłania wniosku jest posiadanie Podpisu Elektronicznego Kwalifikowanego lub Profilu Zaufanego

Co to jest profil zaufany?

 

Załóż profil zaufany

 

Adresy elektronicznych skrytek :

Urząd Miejski w Tłuszczu 530927 ul. Warszawska 10 05-240 Tłuszcz /v360npox31/SkrytkaESP
/v360npox31/skrytka
Biblioteka  Publiczna 141391586 UL.   TADEUSZA KOŒCIUSZKI 7 05-240 TŁUSZCZ /bibliotekatl/skrytka
/bibliotekatl/SkrytkaESP
OŚŒRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 550090833 UL.   WARSZAWSKA 10 05-240 TŁUSZCZ /opstluszcz/skrytka
/opstluszcz/SkrytkaESP
POWIATOWY ŒRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 3 W TŁUSZCZU 141298266 UL.   SZKOLNA 4 05-240 TŁUSZCZ /psdsnr3/skrytka
/psdsnr3/SkrytkaESP
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W TŁUSZCZU 17215204 UL.   KOŒCIELNA 1 05-240 TŁUSZCZ /sptluszcz/skrytka
/sptluszcz/SkrytkaESP