Stowarzyszenie AXA

Stowarzyszenie istnieje od 30.08.2005 r.


Celem Stowarzyszenia jest:

  • działanie na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
  • wspieranie społecznej, edukacyjnej, charytatywnej aktywności środowisk lokalnych
  • propagowanie czynnego i twórczego sposobu życia mieszkańców społeczności lokalnych w zgodzie z naturą, tradycją i współczesnością
  • inspirowanie i wspieranie innowacyjnych form funkcjonowania lokalnych instytucji publicznych i pozarządowych.
  • wspieranie działań w zakresie komunikacji społecznej w środowisku lokalnym rozwijanie uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym ze szczególnym uwzględnieniem grup bezrobotnych i młodzieży.
  • działalność pożytku publicznego nieodpłatnie na rzecz środowiska wiejskiego.
  • umożliwianie i ułatwianie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki
  • wspieranie idei integracji europejskiej


Władze stowarzyszenia:
Dorota Walaśkiewicz – prezes
Joanna Chudy – I viceprezes
Bożena Muszyńska – II viceprezes

Siedziba stowarzyszenia:
Rysie gm. Tłuszcz
Tel. 606442272
Fax: (0-29) 777 15 65
KRS: 0000240302; REGON: 140245948
http://www.stowarzyszenieaxa.org
E-mail: axa@tluszcz.pl
jasmina26@interia.pl