Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD powstało w 1994 rok. Ma stałą siedzibę w Centrum Kultury w Tłuszczu. Jest otwarte codziennie od godziny 11.00 do 16.00. Posiada 2 komputery i sprzęt audio-video, częściowo sprzęt sportowy oraz gry dydaktyczne. Do placówki tej kierowane są dzieci przez pedagoga szkolnego, wychowawców klas, dyrekcje szkoły oraz opiekę społeczną. W bieżącym roku szkolnym objęto opieką kilkadziesiąt dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Ognisko pełni funkcje dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Prowadzi dożywianie dzieci. Organizuje wychowankom wypoczynek letni, wyjazdy weekendowe (Serock) oraz dłuższe wycieczki. Pracownicy pedagogiczni ogniska współpracują domem rodzinnym wychowanków.


Placówką kieruje wieloletni pedagog Irena Wojtyra.