Stowarzyszenie 'Nadzieja'

Stowarzyszenie powstało w 2005 roku z samoczynnie podjętej inicjatywy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 28 rodziców dzieci niepełnosprawnych. Wskazuje to na potrzebę przeprowadzenia zadań z zakresu rehabilitacji zarówno fizycznej jak i społecznej dla dzieci i młodzieży. Od niespełna 2 lat realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i fizycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Tłuszcz.
Każda prowadzone przez nas działania w ramach otrzymanych dotacji jest bezpłatne. Misja, cele i główne kierunki działania:

Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana integracja społeczne i zawodowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pomoc ich rodzicom oparta na zasadzie samopomocy, poprzez m.in.:

 • podnoszenie kondycji psychicznej i fizycznej dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin,
 • tworzenie warunków do integracji dzieci niepełnosprawnych,
 • włączenie w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej oraz uwrażliwienie na problemy osób niepełnosprawnych,
 • nawiązanie partnerstwa z instytucjami umożliwiającymi wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie spotkań ?problemowych?, towarzyskich, imprez kulturalnych i turystycznych dla członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami w zależności od potrzeb,
 • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,
 • gromadzenie środków umożliwiających realizację prowadzenia gabinetów terapeutycznych i organizowanie klas integracyjnych.


Działania naszej placówki przebiegają dwutorowo:

 • pomoc psychoterapeutyczna dla rodziców osób niepełnosprawnych ? stworzenie działania grupy samopomocy
 • pomoc terapeutyczna ? rehabilitacyjna (usprawniająca i aktywizująca) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej


W programie zajęć świetlicowych prowadzone będą następujące metody terapeutyczne i formy zajęć:

 1. Arteterapia ? program zajęć plastyczno ? ceramiczne.
 2. Zajęcia teatralne i pracownia biblioterapia.
 3. Zajęcia rehabilitacyjne
 4. Hipoterapia ? jazda konna w siodle
 5. Organizacja czasu wolnego ? wyjazdy do kina, teatru i muzeum.