Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu

Poprawa jakości powietrza miejskiego poprzez rewitalizację parku na osiedlu Długa w Tłuszczu

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez wzrost powierzchni terenów zieleni oraz zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego, co w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości powietrza. Zrealizowane przedsięwzięcie wpisuje się w politykę ochrony powietrza w tym zakresie.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował:

1)    Przeniesienie górki do zjazdów saneczkowych.

2)    Prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności.

3)    Przygotowanie terenu.

4)    Usuwanie zakrzaczeń.

5)    Wykonanie nasadzeń roślinnych:

  • Nasadzenia drzew
  • Rośliny okrywowe
  • Urządzenie trawnika
  • Kwietniki, rabaty
  • Łąka kwietna
  • Żywopłot
  • Ogród skalny

6)   Zabiegi pielęgnacyjne roślinności z nowych nasadzeń.


Całkowita wartość projektu: 183 591,00 PLN

Wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego: 91 795,00 PLN