Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza

 

„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3. „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”.
Projekt, który znalazł się na liście rankingowej otrzymał blisko 1,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina Tłuszcz stawia na ekologię i czyste powietrze. Mieszkańcy 72 budynków jednorodzinnych i jednego wielorodzinnego wymienią stare piece na kotły gazowe oraz kotły na biomasę.
Celem realizowanego projektu jest poprawa jakości powietrza w Gminie Tłuszcz poprzez wymianę urządzeń grzewczych oraz termomodernizację budynku komunalnego. 
Zaplanowane działania dotyczą wymiany starych urządzeń grzewczych w 72 gospodarstwach domowych. Mieszkańcy będą montować kotły gazowe i piece spalające biomasę. Wymiana urządzeń grzewczych wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków oraz na poprawę istniejącej infrastruktury technicznej.

Dodatkowo w ramach inwestycji, jeden budynek komunalny przejdzie termomodernizację. Będzie to m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zakup kontenera kotłowni gazowej, montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku, montaż instalacji ciepłej wody użytkowej oraz budowa instalacji gazowej.
Tytuł projektu: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Tłuszcz
Beneficjent: Gmina Tłuszcz
Całkowita wartość projektu: 2 520 176,58 zł
Kwota dofinansowania: 1 693 652,60 zł
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Deklaracja uczestnictwa (*pdf)