Koronawirus COVID-19

Powiatowa stacja sanitarno_epidemiologiczna w Wołominie


W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa powinno być obecnie priorytetem nas wszystkich. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy.

Dodatkowo wprowadzone zostały nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 os. na kasę, a dla sklepów powyżej 100 m2 powierzchni - 1 os. na 15 m2;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).
 • ograniczenie liczby osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

Jeśli chcesz pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.


Od 17 października w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. Cały kraj z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej znajduje się w strefie żółtej. Poniżej przedstawiamy nowe zasady bezpieczeństwa:
lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;

 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Oprócz tego, stosujmy zasadę DDMA, która pozwoli nam chronić siebie i innych:

 • D jak dystans
 • D jak dezynfekcja
 • M jak maseczka
 • A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana.

Przypominamy, że od wczoraj obowiązują tzw. godziny dla seniorów w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie. W tego rodzaju sklepach od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługiwane mogą być wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Strategia walki z koronawirusem


Informacje dotyczące placówek medycznych w trakcie trwania pandemii koronawirusa
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych Katarzyna Sadurska zwróciła się z wnioskiem do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "BIOS" oraz Centrum Medycznego "Rajmedica" w Tłuszczu w sprawie przyczyn zamknięcia placówek dla pacjentów.
Poniżej prezentujemy otrzymane odpowiedzi, w których zostały zawarte informacje o realizowanych obowiązkach w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej: Link


Zgodnie z decyzją przekazaną przez Premiera Rady Ministrów od soboty 10 października cały kraj zostaje objęty żółtą strefą. Poniżej prezentujemy najważniejsze obostrzenia, która będą obowiązywały.

Koronawirus


 

Od 30 maja :


-Nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach.


Pamiętajmy! Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne, osoby, które zasłaniają usta i nos.


- Znoszone zostają limity osób w branży handlowej i gastronomicznej. W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami, a klienci zanim usiądą do stolika, muszą mieć założone maseczki. Obowiązują również nadal wszystkie wytyczne sanitarne - m.in. dezynfekcja rąk i stolików.


Ważne! Pamiętaj o tym, że w sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.


- Zniesienie obostrzeń dotyczących limitu osób obejmuje również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego.
Ważne! W kościołach i świątyniach wierni muszą zasłaniać usta i nos.


- W przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

- Umożliwiona zostaje również organizacja wesel i uroczystości rodzinnych, w których bierze udział do 150 osób.

- Restauracje i bary hotelowe mogą być otwarte i serwować na sali posiłki gościom.

Od 6 czerwca:


- W hotelach mogą zacząć działać baseny, siłownie, kluby fitness.

- Działalność mogą wznowić w określonych warunkach sanitarnych: kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu.

- Możliwa będzie także organizacja targów, wystaw i kongresów.


Ważne! Otwarcie gospodarki nie zwalnia nas z odpowiedzialności! Pamiętaj
o zachowaniu bezpiecznych odległości – dbaj o siebie i innych.

 

 


 

Zmiany obowiązujące od 17 maja:

 • Zwiększenie liczby wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego- na 1 uczestnika będzie przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.Dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Zmiany obowiązujące od 18 maja:

 • Otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych w rygorze sanitarnym.
 • Otwarcie restauracji, kawiarni, barów (także w centrum handlowym w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).
 • Zwiększenie limitu pasażerów w środkach transportu publicznego.
 • Zwiększenie limitu osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych.
 • Możliwość organizacji zajęć w obiektach zamkniętych- w salach i halach sportowych.

Zmiany obowiązujące od 25 maja:

 • Uruchomienie opieki na dziećmi w formie zajęć opiekuńczo- wychowawczych w klasach 1-3 szkół podstawowych.
 • Możliwość konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
 • Przywrócenie możliwości prowadzenia części zajęć na uczelniach wyższych .Zmiany obowiązujące od 1 czerwca:

 • W szkołach będą mogły odbywać się konsultacje z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.


Przedłużona zostaje kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku.
 

 


Od poniedziałku 4 maja 2020 roku zniesione zostają pewne ograniczenia:

 • Zostają otwarte centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe. Wprowadzony zostaje jednak limit 1 osoby na 15m2 powierzchni handlowej.
 • Zostają otwarte hotele oraz obiekty noclegowe, jednak ograniczona zostaje nadal działalność restauracji hotelowych i przestrzeni rekreacyjnych. Siłownie, sale pobytu i baseny pozostają zamknięte.
 • Sklepy budowlane będą czynne w weekendy.
 • Zostaną otwarte niektóre instytucje kultury m.in. biblioteki.Rusza możliwość uczestniczenia w rehabilitacjach z wyłączeniem salonów masażu.

Od 6 maja dzieci pracujących rodziców będą mogły wrócić do żłobków lub przedszkoli, które będą działały w nowym systemie sanitarnym.


Rząd podejmuje ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces ten będzie podzielony na etapy – tak, aby zachować maksimum bezpieczeństwa obywateli.

PIERWSZY ETAP – OD 20 KWIETNIA 2020r.

Działalność gospodarcza – nowe zasady w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
-do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4.
-w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwione zostanie również przemieszczanie się w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!

Kult religijny – 1 osoba na 15 m2

Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na 1 osobę będzie musiało przypadać co najmniej 15 m2 powierzchni.

Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego

Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i zasłaniać usta i nos.

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowa-normalnosc-etapy


Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku będzie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach rząd będzie informował co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Przedłużone zostały również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób.Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 • zamknięcie restauracji
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.)


Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni
 • przedszkoli i żłobków
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego


Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską


Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń


Wytyczne dot. postępowania z odpadami komunalnymi COVID 19

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych  Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny określili wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania pandemii/epidemii.
Z uwagi na świadomość, że z odpadami wytwarzanymi przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chorymi na COVID-19 należy postępować zachowując szczególne środki ostrożności informuję o zasadach postepowania z odpadami komunalnymi aby zminimalizować ryzyko zarażenia i rozprzestrzeniania się koronowirusa.
Zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, odpady po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie.

1. Postępowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w kwarantannie
a)    odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b)    maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

2. Postepowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w izolacji w budynkach wielolokalowych
a)    wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
b)    osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
c)    worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
d)    po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
e)    osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
f)    worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego
do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady;
g)    przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
h)    odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

3. Postepowanie z odpadami wytworzonymi przez osoby przebywające w izolacji
w budynkach jednorodzinnych
a)     odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b)    maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
c)    zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, odpady po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie. W związku z tym należy wystawiać do odbioru pojemniki i/lub worki z odpadami, do których zostały wrzucone odpady co najmniej 9 dni wcześniej.

 


Projekt "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.

 

Źródło informacji: https://www.youtube.com, Biuro Prasowe Mazovia


 1. Wprowadzony został obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu między pieszymi. Nie dotyczy to wyjątkowych sytuacji.
 2. Osoby do 18 rż. mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą.
 3. W godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla seniorów (osób 65+).
 4. Zostaje wprowadzony limit osób przebywających w sklepie lub na bazarze- max. 3 os. na jedną kasę, stoisko. Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, może tam przebywać max. 15 osób.
 5. W punktach usługowych zostaje wprowadzony obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie urządzeń, których dotykał.
 6. Limit osób przebywających na poczcie to 2 os. na jedno okienko pocztowe.
 7. Wprowadzony został obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów w sklepach.
 8. Rozszerzono formułę kwarantanny.
 9. W każdym sklepie, biurowcu, zakładzie pracy muszą być zapewnione środki dezynfekujące.
 10. Ograniczono dostępu do parków, miejsc rekreacji.
 11. W weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane.
 12. Zamknięte zostają salony urody, zakłady fryzjerskie itp.
 13. Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe.

 

 

 

Poszukiwania wolontariuszy!

Dyrekcja Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie prosi o wsparcie w pracy organizacyjnej oraz administracyjnej osoby, które jako wolontariusze mogłyby wesprzeć placówkę w działaniu w najbliższych tygodniach.
Wolontariusz będzie wsparciem dla naszego personelu medycznego.

Chętnych prosimy o kontakt z Działem Personalnym. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie pod nr tel. (22) 763 32 59


 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!


W dniu 12 marca 2020r. uczestniczyłem w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, po którym zwołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas obydwu spotkań tematem było rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tłuszcz czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje:
- Zarządziłem odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników. Odwołane są zatem wszystkie zajęcia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, Bibliotece Publicznej oraz wszystkich filiach, treningi TKS Bóbr, UKS Olimp, a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
-  Zakazane jest korzystanie z publicznych placów zabaw oraz boisk na terenie Gminy Tłuszcz.
- Zgodnie z rządowym zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób Targowisko Miejskie zostaje zamknięte do odwołania.
– Urząd Miejski w Tłuszczu oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
W tych sprawach pracownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie przyjmował osobiście po telefonicznym umówieniu.
Nie zostają wprowadzone zmiany w zakresie dni i godzin pracy urzędu. Zachęcam do wykorzystywania alternatywnych sposobów załatwiania sprawy, tj, kontakt telefoniczny, e- mail, bądź ePUAP. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby Państwa problem udało się rozwiązać, bądź też odpowiedzą na pytania. Dodatkowo dokumenty i wnioski będzie można wrzucić do skrzynki zamontowanej przed wejściem do urzędu. Apelujemy aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Rząd zapowiada, że terminy urzędowe zostaną wydłużone.

Proszę Państwa o zachowanie spokoju w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji, jednak podejście do niej w sposób racjonalny, poważny i odpowiedzialny. Sytuacja jest dynamiczna, więc na bieżąco będziemy informować o podjętych decyzjach. Apeluję o śledzenie komunikatów przekazywanych przez media i stosowanie się do zaleceń oraz zachowanie szczególnych zasad ostrożności.

Wszystkich rodziców oraz opiekunów proszę o przypilnowanie i uczulenie dzieci, które w najbliższym czasie nie będą chodzić do szkoły o pozostanie w domach oraz ograniczenie kontaktów z osobami starszymi. Najbliższe dni są czasem mobilizacji oraz działań prewencyjnych. Od zachowania społeczeństwa zależy dalszy rozwój sytuacji wywołanej pojawieniem się koronawirusa oraz zdrowie nas wszystkich.  Zalecam mieszkańcom Gminy Tłuszcz, aby ograniczać wizyty w sklepach, spotkania towarzyskie oraz wizyty w przychodniach. Jeśli chorują Państwo przewlekle i skończyły się Wam leki nie ma konieczności zgłaszania się osobiście do przychodni. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej i poprosić o wystawienie e-recepty. W identyczny sposób możemy uzyskać zwolnienie lekarskie. Apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny, a także kategoryczne pozostanie w domu w przypadku pojawienia się gorączki, kaszlu czy duszności.
W przypadku podejrzenia zarażeniem w żadnym wypadku proszę o nie wybieranie się na szpitalną izbę przyjęć! Przypominam najważniejsze numery telefonów:
- Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w przypadku sytuacji zakażenia 800-190-590
-Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wołominie  22-776-38-33, poza godzinami pracy i w dni świąteczne 510-146-258, 505-302-906

Jeśli mają Państwo informacje o samotnych, starszych osobach, które potrzebują pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zachęcam Państwa również do sąsiedzkiej pomocy, gdyż jak wiemy osoby starsze są statystycznie najbardziej narażone na ryzyko zachorowania koronawirusem. W tym wyjątkowym okresie wspierajmy ich w zakupach, ograniczając w ten sposób przebywanie w dużych skupiskach.

Szanowni Państwo,
wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Działania, które podejmujemy są działaniami prewencyjnymi, a zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze.
Apeluję do Państwa o zrozumienie i proszę o stosowanie się do zaleceń oraz w miarę możliwości pozostanie w domach, bądź unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Pamiętajmy, że problem dotyczy nas wszystkich i w zaistniałej sytuacji bardzo ważna jest współodpowiedzialność. Nie lekceważmy sytuacji, gdyż może mieć ona wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.  

   Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk

 


Mając na uwadze względy bezpieczeństwa prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tłuszczu drogą telefoniczną:

 • Sekretariat  (29) 757-30-16
 • Wydział Planowania i Finansów (29) 777-52-65, (29) 777-52-66
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych (29) 777-52-55, (29) 642-30-57
 • Geodeta Gminny (29) 777-52-60
 • Wydział Ochrony Środowiska (29) 642-30-56
 • Wydział Urbanistyki (29) 757-34-42
 • Biuro Obsługi Rady  (29) 777-52-53
 • Wydział Spraw Obywatelskich, USC (29) 757-33-39
 • Wydział Organizacyjny (29) 777-52-58
 • Komunikacja Społeczna (29) 777-52-56
 • Wydział Inwestycji oraz Zamówienia Pub. (29) 777-52-67
 • Wydział Inwestycji (29) 777-52-63
 • Wydział Inwestycji (29) 777-52-64
 • Wydział Inwestycji – Drogownictwo (29) 777-52-57
 • Zarządzanie Kryzysowe (29) 757-30-16 wew. 226
 • Działalność gospodarcza, NGO (29) 777-52-58 wew. 234
 • Ośrodek Pomocy Społecznej (29) 777-52-90

Adres mailowy: urzad@tluszcz.pl


 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (29) 777-52-90

Adres email:osrodek@ops.tluszcz.pl
 


 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (29) 75-73-022


Adres email:biuro@zgkim-tluszcz.pl
 


 • Centrum Usług Wspólnych (29) 757-22-14

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.


https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa


Drodzy mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego,

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID – 19, zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów gospodarczych oraz do osób fizycznych mogących udzielić pomocy naszemu Szpitalowi, o udzielenie wsparcia pieniężnego lub rzeczowego, na pomoc w zakresie profilaktyki, a także leczenia pacjentów wymagających świadczenia usług medycznych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia.

Dla darowizn pieniężnych uruchomiony został wyodrębniony rachunek bankowy:
64 89230008 0150 7177 2015 0006
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3 (05 – 200) Wołomin

Pragniemy poinformować, iż w pakiecie działań tarczy antykryzysowej ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów będzie możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT
darowizn pieniężnych lub rzeczowych przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny.

Wszelka pomoc będzie dla pacjentów oraz personelu medycznego naszego Szpitala bardzo cenna za co składam serdeczne podziękowanie.

Dobrych osób jest bardzo dużo, jednak prosimy uważać na fikcyjne konta, które mogą wprowadzać w błąd twierdząc, że zbierają pieniądze lub środki ochronne na rzecz naszego Szpitala. Jeśli spotkali się Państwo z taką sytuacją, prosimy o zgłaszanie na najbliższy Komisariat Policji.

   

 

 

Plakat