Koronawirus COVID-19

 1. Wprowadzony został obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu między pieszymi. Nie dotyczy to wyjątkowych sytuacji.
 2. Osoby do 18 rż. mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą.
 3. W godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla seniorów (osób 65+).
 4. Zostaje wprowadzony limit osób przebywających w sklepie lub na bazarze- max. 3 os. na jedną kasę, stoisko. Oznacza to, że jeśli w sklepie jest 5 kas, może tam przebywać max. 15 osób.
 5. W punktach usługowych zostaje wprowadzony obowiązek dezynfekowania po każdym kliencie urządzeń, których dotykał.
 6. Limit osób przebywających na poczcie to 2 os. na jedno okienko pocztowe.
 7. Wprowadzony został obowiązek noszenia rękawiczek przez klientów w sklepach.
 8. Rozszerzono formułę kwarantanny.
 9. W każdym sklepie, biurowcu, zakładzie pracy muszą być zapewnione środki dezynfekujące.
 10. Ograniczono dostępu do parków, miejsc rekreacji.
 11. W weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane.
 12. Zamknięte zostają salony urody, zakłady fryzjerskie itp.
 13. Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe.

 

 

 

Poszukiwania wolontariuszy!

Dyrekcja Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie prosi o wsparcie w pracy organizacyjnej oraz administracyjnej osoby, które jako wolontariusze mogłyby wesprzeć placówkę w działaniu w najbliższych tygodniach.
Wolontariusz będzie wsparciem dla naszego personelu medycznego.

Chętnych prosimy o kontakt z Działem Personalnym. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie pod nr tel. (22) 763 32 59


 


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Tłuszcz!


W dniu 12 marca 2020r. uczestniczyłem w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, po którym zwołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Podczas obydwu spotkań tematem było rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Tłuszcz czuję się w obowiązku przekazać Państwu następujące informacje:
- Zarządziłem odwołanie i nieorganizowanie nowych wydarzeń społecznych, kulturalnych, sportowych oraz o innym charakterze, gdzie przewidywane jest zgromadzenie w jednym miejscu wielu uczestników. Odwołane są zatem wszystkie zajęcia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, Bibliotece Publicznej oraz wszystkich filiach, treningi TKS Bóbr, UKS Olimp, a także zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
-  Zakazane jest korzystanie z publicznych placów zabaw oraz boisk na terenie Gminy Tłuszcz.
- Zgodnie z rządowym zakazem zgromadzeń powyżej 50 osób Targowisko Miejskie zostaje zamknięte do odwołania.
– Urząd Miejski w Tłuszczu oraz wszystkie jednostki organizacyjne gminy od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania będą pracowały w trybie pracy wewnętrznej bez możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców. Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzanie aktów zgonów.
W tych sprawach pracownik Urzędu Stanu Cywilnego będzie przyjmował osobiście po telefonicznym umówieniu.
Nie zostają wprowadzone zmiany w zakresie dni i godzin pracy urzędu. Zachęcam do wykorzystywania alternatywnych sposobów załatwiania sprawy, tj, kontakt telefoniczny, e- mail, bądź ePUAP. Pracownicy dołożą wszelkich starań, aby Państwa problem udało się rozwiązać, bądź też odpowiedzą na pytania. Dodatkowo dokumenty i wnioski będzie można wrzucić do skrzynki zamontowanej przed wejściem do urzędu. Apelujemy aby załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Rząd zapowiada, że terminy urzędowe zostaną wydłużone.

Proszę Państwa o zachowanie spokoju w tej nowej dla nas wszystkich sytuacji, jednak podejście do niej w sposób racjonalny, poważny i odpowiedzialny. Sytuacja jest dynamiczna, więc na bieżąco będziemy informować o podjętych decyzjach. Apeluję o śledzenie komunikatów przekazywanych przez media i stosowanie się do zaleceń oraz zachowanie szczególnych zasad ostrożności.

Wszystkich rodziców oraz opiekunów proszę o przypilnowanie i uczulenie dzieci, które w najbliższym czasie nie będą chodzić do szkoły o pozostanie w domach oraz ograniczenie kontaktów z osobami starszymi. Najbliższe dni są czasem mobilizacji oraz działań prewencyjnych. Od zachowania społeczeństwa zależy dalszy rozwój sytuacji wywołanej pojawieniem się koronawirusa oraz zdrowie nas wszystkich.  Zalecam mieszkańcom Gminy Tłuszcz, aby ograniczać wizyty w sklepach, spotkania towarzyskie oraz wizyty w przychodniach. Jeśli chorują Państwo przewlekle i skończyły się Wam leki nie ma konieczności zgłaszania się osobiście do przychodni. Można skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji elektronicznej i poprosić o wystawienie e-recepty. W identyczny sposób możemy uzyskać zwolnienie lekarskie. Apeluje o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny, a także kategoryczne pozostanie w domu w przypadku pojawienia się gorączki, kaszlu czy duszności.
W przypadku podejrzenia zarażeniem w żadnym wypadku proszę o nie wybieranie się na szpitalną izbę przyjęć! Przypominam najważniejsze numery telefonów:
- Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca postępowania w przypadku sytuacji zakażenia 800-190-590
-Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wołominie  22-776-38-33, poza godzinami pracy i w dni świąteczne 510-146-258, 505-302-906

Jeśli mają Państwo informacje o samotnych, starszych osobach, które potrzebują pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zachęcam Państwa również do sąsiedzkiej pomocy, gdyż jak wiemy osoby starsze są statystycznie najbardziej narażone na ryzyko zachorowania koronawirusem. W tym wyjątkowym okresie wspierajmy ich w zakupach, ograniczając w ten sposób przebywanie w dużych skupiskach.

Szanowni Państwo,
wszelkie informacje dotyczące rozwoju sytuacji będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej urzędu. Działania, które podejmujemy są działaniami prewencyjnymi, a zdrowie i życie naszych mieszkańców jest najważniejsze.
Apeluję do Państwa o zrozumienie i proszę o stosowanie się do zaleceń oraz w miarę możliwości pozostanie w domach, bądź unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi. Pamiętajmy, że problem dotyczy nas wszystkich i w zaistniałej sytuacji bardzo ważna jest współodpowiedzialność. Nie lekceważmy sytuacji, gdyż może mieć ona wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie.  

   Burmistrz Tłuszcza
Paweł Bednarczyk

 


Mając na uwadze względy bezpieczeństwa prosimy o kontaktowanie się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Tłuszczu drogą telefoniczną:

 • Sekretariat  (29) 757-30-16
 • Wydział Planowania i Finansów (29) 777-52-65, (29) 777-52-66
 • Referat Podatków i Opłat Lokalnych (29) 777-52-55, (29) 642-30-57
 • Geodeta Gminny (29) 777-52-60
 • Wydział Ochrony Środowiska (29) 642-30-56
 • Wydział Urbanistyki (29) 757-34-42
 • Biuro Obsługi Rady  (29) 777-52-53
 • Wydział Spraw Obywatelskich, USC (29) 757-33-39
 • Wydział Organizacyjny (29) 777-52-58
 • Komunikacja Społeczna (29) 777-52-56
 • Wydział Inwestycji oraz Zamówienia Pub. (29) 777-52-67
 • Wydział Inwestycji (29) 777-52-63
 • Wydział Inwestycji (29) 777-52-64
 • Wydział Inwestycji – Drogownictwo (29) 777-52-57
 • Zarządzanie Kryzysowe (29) 757-30-16 wew. 226
 • Działalność gospodarcza, NGO (29) 777-52-58 wew. 234
 • Ośrodek Pomocy Społecznej (29) 777-52-90

Adres mailowy: urzad@tluszcz.pl


 

 • Ośrodek Pomocy Społecznej (29) 777-52-90

Adres email:osrodek@ops.tluszcz.pl
 


 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (29) 75-73-022


Adres email:biuro@zgkim-tluszcz.pl
 


 • Centrum Usług Wspólnych (29) 757-22-14

Kwarantanna domowa – to aplikacja, która ułatwia i usprawnia przeprowadzenie obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.


https://www.gov.pl/web/koronawirus/kwarantanna-domowa


Drodzy mieszkańcy Powiatu Wołomińskiego,

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID – 19, zwracamy się z uprzejmą prośbą do podmiotów gospodarczych oraz do osób fizycznych mogących udzielić pomocy naszemu Szpitalowi, o udzielenie wsparcia pieniężnego lub rzeczowego, na pomoc w zakresie profilaktyki, a także leczenia pacjentów wymagających świadczenia usług medycznych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia.

Dla darowizn pieniężnych uruchomiony został wyodrębniony rachunek bankowy:
64 89230008 0150 7177 2015 0006
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3 (05 – 200) Wołomin

Pragniemy poinformować, iż w pakiecie działań tarczy antykryzysowej ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów będzie możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT
darowizn pieniężnych lub rzeczowych przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny.

Wszelka pomoc będzie dla pacjentów oraz personelu medycznego naszego Szpitala bardzo cenna za co składam serdeczne podziękowanie.

Dobrych osób jest bardzo dużo, jednak prosimy uważać na fikcyjne konta, które mogą wprowadzać w błąd twierdząc, że zbierają pieniądze lub środki ochronne na rzecz naszego Szpitala. Jeśli spotkali się Państwo z taką sytuacją, prosimy o zgłaszanie na najbliższy Komisariat Policji.

   

 

 

Plakat