Projekt Zdalna Szkoła

Projekt ZDALNA SZKOŁA+

Kolejne dofinansowanie na zakup laptopów.


Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 105 000,00 zł na zakup 40 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu, które zostaną przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuszcz. Następnie sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, aby mogli realizować podstawę programową.
 

  

 


Projekt ZDALNA SZKOŁA

Dofinansowanie na zakup laptopów.

Gmina Tłuszcz otrzymała dofinansowanie w kwocie 79 999,94 zł na zakup 26 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego". Działanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione laptopy wraz z dostępem do Internetu zostaną przekazane uczniom z terenu gminy, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu w czasie pandemii koronawirusa.