Koło Pszczelarzy w Tłuszczu

Galeria

Bartnicy i pszczelarze byli obecni na ziemi tłuszczańskiej od bardzo dawna. Lustracja królewszczyzn z roku 1565 wymienia bartników z Tłuszcza, Miąsego i Chrzęsnego.

 Terenowe Koło Pszczelarzy w Tłuszczu powstało w dniu 28 września 1976r. Na zebranie organizacyjne zgłosiło się 20 pszczelarzy mieszkańców gminy należących do kół w Wołominie i Radzyminie. Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Koła. Prezesem Zarządu został Józef Kulesza.

Wszyscy pszczelarze – założyciele Koła posiadali razem 101 roi. Na terenie gminy było wówczas około 50 pasieczników, a znaczna część z nich pozostała niezrzeszona. Przez ponad 30 lat istnienia Koła liczba członków systematycznie zwiększa się pomimo corocznych odejść najstarszych jego członków.

Teren działalności naszego Koła sukcesywnie powiększa swój zasięg. Aktualnie obejmuje wszystkie wsie w gminie Tłuszcz, jak również miejscowości wchodzące w skład gmin i  powiatów sąsiednich m in. Warszawę, Mińsk Mazowiecki, Małkinię, Otwock, Sokółkę, Wołomin Wyszków, Legionowo i Miłakowo.

Koło Pszczelarzy w Tłuszczu wchodzi w skład Mazowieckiego Związku Pszczelarzy i każdy członek T.K.P w Tłuszczu jest członkiem Polskiego Związku Pszczelarzy. Aktualnie Koło liczy 83 członków. Ponad 50 % członków Koła posiada kwalifikacje zawodowe mistrza, lub wykwalifikowanego pszczelarza (czeladnika). Tłuszczańscy pszczelarze zrzeszeni w Mazowieckim Związku według stanu na 30.04.2014r. posiadają 96 pasiek, 1 407 rodzin pszczelich (roi).

Trzech członków Koła uczy się w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli.  Zaocznie w dwuletnim Studium Podyplomowym i Technikum Dziennym.

Aktualnie Zarząd Koła stanowi skład czteroosobowy. Prezesem Zarządu jest p. Andrzej Kruk,skarbnikiemp. Elżbieta Ewa Podgórska, sekretarzemp. Szymon Tyski, członkiem zarządup. Alicja Czerwińska.Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący p. Wojciech Getka, członkowiep. Józef Kuziak i p. Edward Machniak.

Trzech członków z naszego Koła wchodzi w skład Zarządu Mazowieckiego Związku Pszczelarzy w Warszawie, którego prezesem jest p. Jerzy Rosiński, sekretarzem Andrzej Kruk, członkiem Zarządu p. Ewa Podgórska. Ponadto dwóch członków naszego Koła jest delegatami na Walny Krajowy Zjazd Polskiego Związku Pszczelarzy: p. J. Rosiński i p. Andrzej Kruk.

W dniu 12 czerwca 2010 roku został uroczyście nadany sztandar. Poczet sztandarowy Koła stanowią: Chorąży p. Tadeusz Więch, asysta panie Zofia Balcerak Kuziak i Teresa Więch.

Najstarszym pszczelarzem naszego Koła jest p. Stanisław Skonieczny (1927), a najmłodszym p. Sasin Mateusz(1999).

Członkowie Koła Pszczelarzy w Tłuszczu to doświadczeni pszczelarze pozyskujący miody bardzo dobrej jakości. Tereny, na których stacjonują pasieki są ekologicznie bezpieczne, spełniają stosowne przepisy polskie i unijne. Do zaopatrywania się w miody i produkty pszczele polecamy wybierać naszych pszczelarzy i kupować bezpośrednio w pasiekach. Tam się nic nie da ukryć. Radzę też zwracać szczególną uwagę na sprzedawców miodu niewiadomego pochodzenia i wątpliwej jakości. Opakowanie miodu musi być etykietowane i zawierać dane producenta (pszczelarza), adres i telefon, kraj - rejon pochodzenia, oraz nr weterynaryjny pasieki.

Nie zawsze nieprzyzwoicie tanie jest zdrowe i dobre, choć urzekająco kolorowe, nęcąco pachnące i słodkie.

W 2015 roku matki pszczele są znakowane kolorem niebieskim.

Koło Pszczelarzy w Tłuszczu zbiera się na zebraniach organizacyjnych Koła w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.