Zabytki i pomniki

Lokomotywa Hutnik 4010
Tłuszcz

W samym sercu Tłuszcza, przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Kościuszki, znajduje się nietypowy pomnik, który obok kolejowej wieży ciśnień, jest wizytówką miasta – mały parowóz ustawiony na fragmencie torów. Obok niego umieszczono także semafor świetlny i stary semafor lizakowy. Lokomotywa z Pomnika Myśli Technicznej, to wąskotorowy Hutnik 4010. Wyprodukowano go w 1958 r. w Fabryce Lokomotyw im. Feliksa Dzierżyńskiego w Chrzanowie z numerem fabrycznym 2597. Jest dostosowany do szerokości toru 630 mm. Służył 32 lata w Hucie „Jedność” w Siemianowicach Śląskich. Wycofano go z eksploatacji w 1990 r. W 1991 trafił jako eksponat do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, a w 1993 – do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. W 2005 r. przewieziono go Tłuszcza, gdzie zyskał status pomnika.

 

                                                                                                   /oprac. R. Lubiak/