Zabytki i pomniki

Pomnik Obrońców Ojczyzny 1920r.
Tłuszcz

Pomnik Obrońców Ojczyzny 1920 - cmentarz ofiar wojny polsko-bolszewickiej znajduje się w Tłuszczu przy ulicy Warszawskiej, niemal w centrum miasta. Monument upamiętniający ofiary złożony jest z siedmiu dużych betonowych płyt z wgłębnymi krzyżami. Wieńczy go betonowy postument z krzyżem na szczycie. Jeszcze niedawno na postumencie umieszczona była metalowa tablica - półkoliście uformowany miedzioryt, który niestety został skradziony. Widniały na nim sylwetki walczących żołnierzy i ornament roślinny. Na pomniku znajduje się także kamienna tablica ufundowana przez mieszkańców Tłuszcza, na której z imienia i nazwiska wymienia się poległych żołnierzy spoczywających na cmentarzu – Jan Dworniak, Franciszek Kościuch, Jan Obora, Jan Opałka, Pietrzak (imię nieznane), Józef Stefaniak. Cmentarz leży na wydzielonym, ogrodzonym terenie – skwerze rozciągającym się  między torowiskiem a ulicą Warszawską. Przy pomniku odbywają się coroczne lokalne obchody związane z upamiętnieniem Bitwy Warszawskiej 1920 r.

/oprac. R. Lubiak/