Zabytki i pomniki

Wieża ciśnień
Tłuszcz

W 1912 roku w Tłuszczu została wybudowana murowana wieża ciśnień. Tłuszczańska wieża ciśnień wchodzi w skład infrastruktury kolejowej. Budowa miała charakter rusko – bizantyjski. Została ona dotkliwie zniszczona podczas działań wojennych w 1915 roku. Odbudowana została w 1921 roku i w tym czasie utraciła swój pierwotny styl architektoniczny. 3.IX. 1939 roku, w czasie II wojny światowej, została uszkodzona podczas bombardowania stacji kolejowej. Bombardowania niemieckiego lotnictwa były głównie skupione na dworcu kolejowym. We wcześniejszym okresie tj. na przełomie XIX i XX w. na terenie Tłuszcza stały trzy drewniane wieże.