Spółka wodna

Prace wykonane przez Spółkę Wodną w roku 2012:

 • 3954m długości rowów z dotacji powiatowej
 • 7500m długości rowów z dotacji gminnej
 • zbiornik wodny w Chrzęsnym
 • czyszczenia przepustów- 15 sztuk
 • usunięto 4 tamy bobrowe
 • koszt wykonanych prac przez Członków Spółki Wodnej wyniósł 5805zł

 

Prace wykonane przez Spółkę Wodną w roku 2013:

 • II dotacja powiatowa 20000zł- wykonano 3058m rowów
 • poprawiono 2 przepusty
 • I dotacja powiatowa 30000zł- wykonano 5500m rowów
 • koszt wykonanych prac przez Członków Spółki Wodnej wyniósł 10900zł
 • dotacja gminna 50000zł- odtworzono 4000m rowów
 • oczyszczono staw w Kozłach
 • koszt wykonanych prac przez Członków Spółki Wodnej wyniósł 5955zł

 

Planowane prace w roku 2014:

1)    Dotacja powiatowa 30000zł- środki własne 16000zł

 • 2500m rowów
 • remont 6 przepustów
 • remont zasuw (5 sztuk)
 • rozbiórka tam

2)    Dotacja gminna 50000zł- wkład własny 6000zł

 • odtworzenie 4100m rowów
 • naprawa i udrożnienie 10 przepustów

3)    Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2396zł