Budowa hali sportowej przy SP im. JP II w Tłuszczu

Przetarg na budowę hali sportowej w Tłuszczu ogłoszony

 

Gmina Tłuszcz ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu. Wartość inwestycji wg kosztorysów inwestorskich to kwota ponad 9 mln zł brutto. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na 30 września 2014 r.

Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 4 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostało złożone zgłoszenie o wpisanie do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego. Jeśli zadanie zostanie zakwalifikowane do Programu, gmina będzie mogła wystąpić o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki – maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

Parametry: przyszkolna hala sportowa o wymiarach nieograniczonych  areny 43,40 x 25,00 m i wysokości wolnej 7,50 m wraz z łącznikiem.

Powierzchnie (hala + łącznik): powierzchnia zabudowy 1622,39 + 184,50 m2, powierzchnia użytkowa 1869,71 + 148,51 m2

Kubatura (hala + łącznik): 18208, 70 + 668,70 m3


  • Okres realizacji: 2013-2014
  • Źródło dofinansowania:  SFRKF MiT - Program Rozwoju Bazy Sportowej WM
  • Procent dofinasowania: Maksymalnie 70% wartości kosztów kwalifikowanych
  • Stan realizacji: W dniu 04.02.2013 złożone zostało Zgłoszenie o wpisanie zadania do Programu Rozwoju Bazy Sportowej WM. Dopiero po zakwalifikowaniu  zadania do w/w Programu możliwe będzie złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków FRKF MSiT

 

 

  

Projekt

 

  

Projekt