Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny

 

Projekt „Z cyfrowej pustyni do cyfrowej doliny”, który Gmina Tłuszcz realizuje od 23 marca 2008 do końca bieżącego roku, dofinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 w ramach Działania 2.1. – Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Całkowita wartość projektu to 429 316, 78 zł, z czego 85% (364 919, 26 zł) stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt ma przyczynić się do upowszechnienia dostępu do Internetu na terenie gminy, a tym samym zbieżny jest z głównym celem RPO – poprawą konkurencyjności regionu i zwiększeniem spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa. Projekt ma pomóc mieszkańcom gminy Tłuszcz, zwłaszcza mieszkańcom terenów wiejskich, w kontaktowaniu się z Urzędem Gminy drogą elektroniczną. W 2008 r. Gmina Tłuszcz wprowadziła pilotażowy program e-urząd, oferujący mieszkańcom szereg usług internetowych. Niestety korzystanie z nich nie było możliwe dla części mieszkańców ze względu na słaby dostęp do Internetu. Bezpłatne udostępnienie sprzętu oraz szerokopasmowego Internetu we wszystkich kluczowych miejscach w gminie, umożliwi mieszkańcom lepszy kontakt z urzędem. Mieszkańcy będą mieli możliwość szybkiego załatwienia spraw urzędowych, bez potrzeby osobistej wizyty w siedzibie gminy, oszczędzając tym samym czas i środki finansowe.

  

Do obejrzenia filmu potrzebna jest wtyczka VLC Web Plugin można ją pobrać z http://www.videolan.org/vlc/

lub pobierz film z http://www.tluszcz.pl/VIDEO/promocja_cyfrowa_FL.flvDziałania przewidziane w projekcie zostały już wykonane. Niektóre z nich są jeszcze na etapie wdrażania. W projekcie przewidziano:

1. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego łącza światłowodowego, które przyczyni się do poprawy wydajności pracy z wykorzystaniem Internetu. Jest ono niezbędne do uruchomienia HotSpot-ów, PIAP-ów, serwera WWW i FTP które także przewiduje projekt. Szerokopasmowy Internet jest również warunkiem udziału gminy w innych projektach unijnych. W przyszłości może pomóc także we wdrożeniu monitoringu miasta.

2. Utworzenie czterech HotSpot-ów – publicznych punktów dostępu do Internetu, dzięki którym użytkownicy przenośnych komputerów wyposażonych w Wi-Fi, będą mogły bezpłatnie skorzystać z Internetu w kluczowych punktach miasta w każdej chwili. HotSpoty zlokalizowane są w Urzędzie Miejskim, Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Bibliotece Publicznej i stadionie miejskim. Więcej informacji tutaj.

 

3. Utworzenie trzech publicznych punktów dostępu do internetu w formie infokiosków, tzw. PIAP-ów, które umieszczono w Urzędzie Miejskim, Bibliotece Publicznej i w CKSiR. PIAP-y umożliwiają mieszkańcom korzystanie z zasobów Internetu oraz załatwienie spraw urzędowych dorgą elektroniczną.

  

PIAP w CKSiR

PIAP - Urząd Miejski w Tłuszczu od strony ul. Szkolnej

4. Utworzenie stanowisk komputerowych umożliwiających publiczny nieodpłatny dostęp do Internetu w instytucjach publicznych na obszarach wiejskich – w filiach biblioteki, świetlicach środowiskowych, itp.

5. Wprowadzenie nowoczesnej ekonomicznej  telefonii VoIP w instytucjach publicznych. Zakupiono w tym celu dwie centrale telefoniczne, umożliwiające korzystanie z VoIP. Przyczyni się to do zmniejszenia kosztów Internetu i zwiększenia jakości połączeń telefonicznych. Do telefonii VoIP zostaną podłączone 32 placówki realizujące zadania publiczne.

6. Podniesienie wykonalności zadań publicznych. W tym celu przewidziano wyposażenie filii bibliotek publicznych w zestawy komputerowe, umożliwiające katalogowanie zbiorów oraz sprawniejszą i wydajniejszą pracę; jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy w zestawy komputerowe z dostępem do internetu, pozwalające w sposób sprawny i nowoczesny koordynować prace z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego. Dodatkowo osoby pełniące funkcje publiczne – radni i sołtysi – zostaną wyposażenie w komputery przenośne z dostępem do Internetu oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne na czas sprawowania swej funkcji.

7. Poprawę poziomu bezpieczeństwa danych, dzięki nowoczesnemu serwerowi oraz ochronie antywirusowej dla wszystkich stanowisk komputerowych. Serwer dostępny jest dla wszystkich jednostek podległych gminie, organizacji pozarządowych oraz osób pełniących funkcje publiczne.

Podsumowując: w ramach realizacji projektu zakupiono 43 laptopy i 31 komputerów stacjonarnych z pełnym oprogramowaniem, 18 urządzeń wielofunkcyjnych, 18 routerów, 38 podpisy elektroniczne dla radnych i sołtysów oraz specjalistyczne oprogramowanie.