Zakup koparki wielozadaniowej i głowicy

Koparka wielozadaniowa i głowica do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu

 

W dniu 30 maja 2012 roku Gmina Tłuszcz wzbogaciła się o kolejny nowoczesny sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych na administrowanym terenie. Przy 50 % wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zakupiona koparka gąsienicowa DOOSAN DX60R wraz z kompletem niezbędnych łyżek. Dodatkowo zakupiono specjalistyczną głowicę do konserwacji rowów odwadniających. Całość zadania, po przeprowadzonej procedurze przetargowej, wyniosła  266 049,00 zł, udział WFOŚiGW to 133 024,50 zł.

Wychodząc naprzeciw interwencjom Naszych mieszkańców dotyczących podtopień wynikających z niedrożności rowów odwadniających, Burmistrz Tłuszcza Paweł Marcin Bednarczyk polecił dyrektorowi ZGKiM przygotowanie wniosku do WFOŚiGW w Warszawie na zakup koparki wielozadaniowej. Kompletny wniosek został złożony w lutym 2012 roku. Dwa miesiące później otrzymaliśmy informację, że Gmina Tłuszcz jest wśród 5 wnioskodawców, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał dofinansowanie w ramach konkursu pn.: „Zakup sprzętu do utrzymania urządzeń służących zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu”.

 

W chwili obecnej przygotowywany jest harmonogram odtwarzania urządzeń wodnych i w najbliższym czasie będziecie Państwo mogli zobaczyć nowy sprzęt w akcji.

Sprzęt będzie pozostawał na stanie Gminy Tłuszcz. Eksploatacja będzie prowadzona przez ZGKiM w Tłuszczu. Efektywne wykorzystanie wnioskowanego sprzętu pozwoli na:

- współdziałanie z powołaną w 2011 roku Gminną Spółką Wodną w pracach mających na celu zapobieganie powodziom, zapewnienie należytej drożności wszelkiego rodzaju odprowadzalników wód opadowych i roztopowych oraz do ich utrzymania w należytym stanie technicznym,

- wykorzystanie dla potrzeb udrażniania cieków przydrożnych, pełniących role odprowadzalników wód z terenów zabudowanych lub utwardzonych,

- wykorzystanie dla potrzeb naprawy urządzeń wodnych i infrastruktury zniszczonej na skutek powodzi, zalewania i podtopień,

- bieżącej konserwacji urządzeń wodnych.