Nowy samochód dla niepełnosprawnych w gminie Tłuszcz

Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców , w ubiegłym roku Gmina Tłuszcz złożyła wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami II”.  Wniosek przeszedł pomyślnie etap oceny i weryfikacji  i otrzymał dofinansowanie w wysokości  67 777 zł.  Pełen koszt zakupu samochodu wyniósł  152 400 zł.

Od 1 czerwca 2012 r. korzystamy z  nowego  volkswagena T5 2. 2,0 TDI  caravelle/trendline,   który będzie służył do dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych,  znajdujących  się poza terenem naszej gminy. Samochód posiada 2 stanowiska  do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.  Przez ostatnie 6 lat Ośrodek Pomocy Społecznej dysponował Oplem Vivaro, który służył do tego samego celu. Zakupem nowego samochodu rozwiązaliśmy  problem  stale zwiększającego się zapotrzebowania na tego typu wsparcie.