Jednostki organizacyjne

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
tel.: 29 757 31 34
fax: 29 757 31 34
e-mail: centrum@cktluszcz.pl
www: http://www.cktluszcz.pl/

Podstawowym i głównym zadaniem  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  jest  zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych  lokalnego środowiska na miarę posiadanych  warunków bazowych  i finansowych  oraz możliwości  zatrudnienia kadry instruktorskiej i  wyposażenia instytucji kultury  w niezbędne materiały, środki i urządzenia.

Działalność  tej instytucji kultury  polega na organizowaniu   zająć  kół zainteresowań mających na celu rozwijanie umiejętności  i zdolności   ich uczestników  oraz zagospodarowywanie czasu  wolnego  po nauce i pracy poprzez organizacje imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych   

W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji  funkcjonują  koła zainteresowań

Ognisko muzyczne( nauka gry na  keyboardzie i  akordeonie)

Koło plastyczne „Koloroskop”

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Chór "Lux Mea"

Klub  gitary klasycznej ( nauka gry na gitarze)

Młodzieżowa Akademia Ruchu i Tańca

Klub Witrażu "Szklane Marzenia”

 Zespół Śpiewaczy "Kalinki" KGW Miąse

Koło Zainteresowań Przyrody i Wędkarstwa Amatorskiego "Ciernik"

Klub Tańca Nowoczesnego "REaktywacja”

Teatr Młodych Tłuszcza

 

Zajęcia są bezpłatne i cieszą się dużym Zainteresowaniem  i  popularnością  wśród bywalców  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.