Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem
ul. Kardynała Wyszyńskiego 44, 05-240 Miąse
tel.: (+48) 29 757 30 50
fax: (+48) 29 757 30 50
e-mail: miase@op.pl
www: http://www.zsmiase.edupage.org/
dyrektor: mgr Maria Suchocka

Tradycje oświatowe w Miąsem sięgają początków XX w. W 1910 roku w tutejszym folwarku wbrew zakazom carskim prowadzone było nauczanie języka ojczystego, historii
i kultury narodowej.

Od roku 1915 wynajęto od Pana Stanisława Groszka pomieszczenie, w którym mieściła się szkoła elementarna. Po odzyskaniu niepodległości siedzibą szkoły był zakupiony przez mieszkańców wsi dom z placem, w którym nauczycielką była Jadwiga Siechocka.

W 1929r.  w szkole w Miąsem powstała 5 klasa. Niestety działania wojenne spowodowały, iż ówczesny drewniany budynek szkoły został doszczętnie zniszczony.

P roku 1945 szkoła mieściła się w miejscowym folwarku. Kolejne lata to ewidentny rozwój tej placówki. Szkoła otrzymała własny budynek, funkcjonowało w niej 6 oddziałów, oddawano stopniowo kolejne sale lekcyjne. Dopiero w latach 70 tych obniżono stopień organizacyjny szkoły. Kiedy to część klas została przeniesiona do Zbiorczej Szkoły w Jasienicy.

Jednym z najważniejszych momentów w życiu naszej szkoły był rok 1984, kiedy to ponownie szkoła podstawowa liczyła osiem klas i oddano do użytku  nowy budynek, powstały dzięki wysiłkom lokalnego społeczeństwa. 

Niewątpliwie od tego momentu szkoła rozwijała się, oddawano do użytku nowe sale lekcyjne, dom nauczyciela, pomieszczenie dla kuchni. Dopiero w 1998 roku udało się oddać do użytku salę gimnastyczną, w jej skrzydle powstały dodatkowe pomieszczenia dydaktyczno-administracyjne. również pracownia komputerowa i pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego.

W dniu 1 września 2003r. utworzony został Zespół szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem, w którym funkcjonowały: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

 Zespół Szkół im. Zofii Solarzowej w Miąsem nieustannie się rozwija. W naszej szkole realizowano wiele projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, skierowanych do dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Ostatnim ważnym sukcesem naszej szkoły było utworzenie w 2011 r. Przedszkola Samorządowego. Absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy zawodowe i osobiste.