Jednostki organizacyjne

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz
tel.: (+48) 29 757 30 02
fax: (+48) 29 757 30 02
e-mail: sp_tl_1@op.pl
www: http://www.sptluszcz.pl/
dyrektor: mgr Beata Dzięcioł

         Szkoła Podstawowa w Tłuszczu istniała już za czasów carskich. Mieściła się  w drewnianym budynku krytym słomą przy ul. Wiejskiej. Od frontu był ganek. Składała się z jednej izby lekcyjnej oraz pokoju i kuchni dla kierownika  i nauczyciela w jednej osobie. Nauka odbywała się na dwie zmiany, uczyły się dwie klasy jednocześnie. Długoletnim kierownikiem tej szkoły był Włodzimierz Charżewski: sybirak, działacz, patriota i społecznik. Zmarł u progu wolności w 1918r.
         W latach międzywojennych szkoła najpierw mieściła się w starym budynku, a od roku 1935 w nowym drewnianym o płaskim dachu przy ul. Warszawskiej. Wtedy to szkoła przeobraziła się z cztero- w siedmioklasową. Kierownikami  po Włodzimierzu Charżewskim byli: Władysław Ołdak w latach 1918 – 1929, potem Stanisław Kuchna do r. 1933, a następnie Antoni Grzelak, który wspomagany przez władze lokalne i państwowe oraz miejscową ludność wybudował wspomnianą szkołę.
         Gdy wybuchła II wojna światowa, budynek szkolny zajęli Niemcy, a wtedy nauczanie podstawowe pod nadzorem niemieckim odbywało się w różnych wynajętych na ten cel izbach, w różnych miejscach. W r. 1942 Niemcy opuścili budynek szkolny i zajęcia odbywały się normalnie. Nauka tzw. zakazanych przedmiotów odbywała się tajnie. W Tłuszczu tajnym nauczaniem kierował Antoni Grzelak.
         Po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi naukę podjęto już jesienią 1944r. Kierownikiem szkoły nadal został Antoni Grzelak. Przedwojenny budynek przestał odpowiadać wymogom zwiększającej się ilości uczniów i klas. Budynek liczył 8 izb lekcyjnych, brak było świetlicy, sali gimnastycznej, szatni, kanalizacji i boiska. W roku 1959 było już 17 oddziałów i 683 uczniów. Również krytyczne warunki lokalowe miało liceum ogólnokształcące. Zrodziła się potrzeba budowy nowej szkoły.
         Budowę szkoły obecnej rozpoczęto w kwietniu 1964r., a już w październiku roku następnego, czyli 1965 oddano budynek do użytku. Czytaj dalej...