Jednostki organizacyjne

Zespół Szkół w Mokrej Wsi
ul. Marii Konopnickiej 12, 05-240 Tłuszcz
tel.: (+48) 29 591-00-17
fax: 29 591-20-30
e-mail: zsmokrawies@wp.pl
www: http://zsmokrawies.edupage.org