2013 - Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu nr 2