Uczniowski Klub Sportowy "Orły"

ul. Plac 3-go Maja 18

05 – 240 Postoliska

tel. (29) 75-73-025

Stowarzyszenie UKS Orły powstało 25 kwietnia 1997 r.

Na czele Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orły” stoi Prezes – Pani Eugenia Kowalewska.

Podstawowym zakresem działalności Stowarzyszenia jest organizowanie zajęć i imprez sportowych dla dzieci i mieszkańców Gminy Tłuszcz