Kultura

Potrzeby i aspiracje kulturalne  mieszkańców Ziemi Tłuszczańskiej zaspakajane są  w oparciu o działalność   lokalnych  instytucji kultury , placówek oświatowo-wychowawczych i licznych stowarzyszeń  i organizacji społecznych .Wśród publicznych  podmiotów  realizujących zadania w sferze kultury  należy wymienić  Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji , Miejską Bibliotekę  Publiczną oraz   Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej.  Nasza gmina znana jest z tego, że tutaj  w przeszłości  przebywali i tworzyli wybitni  ludzie polskiej  kultury  min.  poeci   Cyprian Kamil Norwid i  Wacław Sieroszewski  oraz  malarz Władysław Podkowiński.  Ich  imieniem  organizowane są liczne konkursy literackie, recytatorskie i  okolicznościowe wieczornice. Kultura materialna  Ziemi Tłuszczańskiej  krzewiona i popularyzowana jest  poprzez  miejscowe muzeum , które  posiada  bogate  zbiory  etnograficzne  oraz  eksponaty historyczne  a także malarstwo, rzemiosło artystyczne i sztukę ludową, budownictwo drewniane i stroje ludowe.   Centrum Kultury , Sportu i Rekreacji , zajmujące się   organizacją imprez  kulturalnych  oraz zajęć wolnoczasowych   w swoim  repertuarze  uwzględnia  zarówno  potrzeby kulturalne   dzieci, młodzieży jak  i dorosłych .W ciągu roku kalendarzowego  organizowanych jest kilkadziesiąt imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowych z udziałem kilkunastu tysięcy widzów i uczestników.