Dopisanie do spisu wyborców

1. Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do spisu wyborców, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20.05.2014 r.
2. Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie Gminy Tłuszcz.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek wyborcy o dopisanie do spisu.
2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Tłuszczu (pok. Nr 40)

ul. Warszawska 10

05-240 Tłuszcz

tel. 29 75 73 155

Godziny pracy:

Poniedziałek, środa, czwartek 800-1600

Wtorek 800-1800

Piątek 800-1400

 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu wniosku.