Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Tłuszcz!
22 maja 2018

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 Gmina Tłuszcz otrzymała wsparcie w wysokości 10 tys. zł na zadanie pn. „Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, dbałość o zieleń i zadrzewienie, tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących miejsc zielonych”  w ramach którego zostanie uporządkowany teren w okolicach budynku kolejowego w Jarzębiej Łące.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 to pilotażowy program, na który w tym roku samorząd województwa przeznaczył 6 mln zł. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu, a każda gmina mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski na dwa różne zadania. Do 251 gmin z Mazowsza trafi pomoc finansowa na łącznie 4,7 mln zł. 

 

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego