Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Podpisano umowę na realizację OZE!
25 maja 2018

24 maja 2018r. Zastępca Burmistrza Tłuszcza Waldemar Banaszek przy kontrasygnacie Moniki Konarskiej działającej z upoważnienia Skarbnika Gminy Tłuszcz, Grzegorz Dudzik- Burmistrz Miasta Zielonka oraz Piotr Jacewicz Wiceprezes firmy Sanito Sp z o.o. podpisali umowę na realizację instalacji Odnawialnych Źródeł Energii.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 15 628 550,01 zł. Kwota dofinansowania ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to 9 999 912,62 zł, w tym dla Gminy Tłuszcz- 8 371 254,36 zł.

W ramach inwestycji zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie Gminy Tłuszcz i Miasta Zielonka: 396 instalacji kolektorów słonecznych, 379 instalacji fotowoltaicznych, 120 instalacji pomp ciepła oraz 102 kotłów grzewczych opalanych biomasą. Łączna liczba instalacji OZE, które zostaną zrealizowane w ramach projektu wyniesie 1172, w tym na terenie Gminy Tłuszcz 988 instalacji.