Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Szybki Internet w Gminie Tłuszcz
30 maja 2018

Burmistrz Tłuszcza podpisał porozumienie w sprawie budowy światłowodu na terenie Gminy Tłuszczu w ramach projektu „Mazowiecka Unia Światłowodowa”. Celem projektu jest m.in. budowa na terenie gminy Tłuszcz inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Inwestycja jest realizowana przez firmę Orange Polska. Zasięg inwestycji obejmie budowę światłowodu do wszystkich szkół na terenie gminy Tłuszcz oraz wskazanych przez UKE terenów, pozbawionych obecnie możliwości korzystania z Internetu obejmujących 247 wytypowanych gospodarstw domowych.
W ramach projektu  współfinansowanego ze środków UE  inwestycja realizowana będzie do granicy działek, na których znajdują się gospodarstwa domowe. Przyłącza do budynków będą natomiast realizowane na koszt firmy Orange. Wybudowanie przyłączy pozwoli mieszkańcom na uzyskanie dostępu do Internetu bez limitu transferu danych o prędkości co najmniej 100Mb/s. W pierwszej kolejności zostaną podłączone jednostki oświatowe – w terminie do 22.08.2018 r. (Zespół Szkół w Mokrej Wsi i w Miąsem do 22.02.2019 r.), a w następnym etapie mieszkańcy. Ostateczny termin realizacji inwestycji został określony do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Inwestycja ta będzie mogła być rozszerzona o budowę kolejnych  przyłączy światłowodowych do gospodarstw domowych po przeprowadzeniu faktycznego zapotrzebowania. Dlatego, też ruszamy z akcją zbierania deklaracji mieszkańców chcących, aby do ich posesji wybudowane zostało bezpłatne przyłącze światłowodowe. Decyzja o przystąpieniu przez firmę Orange Polska do realizacji inwestycji będzie zależała od ilości osób i instytucji zainteresowanych wybudowaniem (na koszt firmy Orange Polska) przyłączy do posesji. Zatem im więcej osób wyrazi chęć przystąpienia do projektu i zgłosi swoją posesję do wybudowania przyłącza do sieci szerokopasmowej, tym większa jest szansa na to, iż firma Orange Polska na własny koszt będzie budowała kolejne przyłącza światłowodowe. Mieszkańcy naszej Gminy nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z budową przyłącza. Złożenie deklaracji nie zobowiązuje również mieszkańca do zawarcia umowy na dostawę Internetu z firmą Orange. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa firma Orange będzie zobowiązana do udostępniania wybudowanej infrastruktury innym operatorom.
 
Mieszkańcy zainteresowani budową przyłączy proszeni są o wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do  Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie  Miejskim w Tłuszczu, bądź przesłanie skanu na adres mailowy urzad@tluszcz.pl
Deklaracje  można pobrać poniżej lub otrzymać na miejscu w Biurze Obsługi Interesanta. Wszelkich informacji na temat planowanej inwestycji udziela Pan Tomasz Jusiński – Sekretarz Gminy pod tel. 29 75-73-334 lub email: sekretarz@tluszcz.pl
 

Pliki do pobrania: