Projekty DofinansowaneGmina Tłuszcz z lotu ptaka

Aktualności

Raport o stanie Gminy Tłuszcz
18 czerwca 2020

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk został zobowiązany do corocznego przedłożenia Radzie Miejskiej Raportu o stanie Gminy Tłuszcz za poprzedni rok kalendarzowy. Raport obejmuje podsumowanie działalności samorządu gminnego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Został on opracowany w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych, jednostek oraz innych instytucji.


Podczas X Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu zaplanowanej na 23 czerwca 2020r. o godz. 15.00 Radni Rady Miejskiej w Tłuszczu będą głosować w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Tłuszcza.

Zobacz także: